Ciekawe Skały
Rudawy Janowickie
turystyka, tajemnica, marzenia...

Stawy w Rudawach Janowickich

Kolorowe Jeziorka

Purpurowe Jeziorko jest to zalane wyrobisko po kopalni, której otwarcie było 1785 roku i nosiła nazwę „Nadzieja”. Eksploatowano tutaj z łupków łyszczykowych (o zawartości do 20 % siarki) piryt. Górna część wyrobiska ma długość ok. 400 m, szerokość ok. 200 m i wypełniona jest niesamowitego koloru ciemnoczerwoną wodą. Kolor wody zapoczątkował nazwę tego zbiornika.

 


Błękitne Jeziorko
Zalega w niewielkim wyrobisku powyżej Purpurowego Jeziorka na wysokości około 635 m. W 1793 roku została otwarta kopalnia „Nowe Szczęście”. Po opuszczeniu wyrobiska woda zalała je, tworząc błękitne jeziorko. Stawek jest niewielki, jego średnica wynosi 30-50 m.
Zielone Jeziorko
Jest ono najwyżej położnym jeziorkiem, na wysokości około 730 m. Powstało w wyrobisku po kopalni o nazwie „Gustav Grube”. Wydobywano z niej łupki pirytonośne od 1790 roku, następnie przerabiano je na siarczan miedzi i żelaza, a potem na witrol. Prace w kopalni trwały do roku 1902. Po opuszczeniu kopalni woda zalała wyrobisko, tworząc zielony stawek. W okresach suszy często zanika.

Stawy w zabytkowym Parku Bukowcu

W niedużej odległości od byłej rezydencji hrabiego von Redena, który założył wokół niej przepiękny park krajobrazowy uwagę przykuwa kompleks stawów. Usytuowane blisko pałacu odbijały w wodzie jego oblicze.

 

Groble pełniły funkcje traktów komunikacyjnych. Spacerowa aleja prowadząca do Kostrzycy, obsadzona dębami wytyczała malowniczą drogę, skierowaną na Małą i Czarną Kopę oraz Śnieżkę. Kiedy pogoda uniemożliwiała podziwianie gór, mgła unosząca się nad stawami rekompensowała wrażenia estetyczne. Romantyczne nazwy stawów (Staw Kąpielnik, Staw Ponurej Kapliczki, Staw Kostrzycki) odnoszą się do klimatu, jaki tworzą.


Staw Kąpielnik znajduje się w kompleksie trzech stawów u podnóża Mrowca.  Ma kształt nieregularny o wymiarach około 520 x 270 m i powierzchni około 9,5 ha, lustro jego wody znajduje się na wysokości 400 m. Jego głębokość to około 1-1,5 m. Niegdyś stał nad brzegiem dom rybaka, będący jedna z wielu budowli w parku. Obecnie nie ma po nim śladu.
Staw Ponurej Kapliczki leży w pobliżu Stawu Kąpielnika. Jest mniejszy, o powierzchni około 5ha, w kształcie trójkąta o wymiarach 200-230 m. Nazwa stawu wzięła się od Opactwa będącego również elementem romantycznego parku.


       
Kompleks stawów był zasilany wodą spiętrzoną przez tamę, którą wybudował ówczesny właściciel hrabia von Reden oraz wodę spływająca z Mrowca (najwyższy punkt w okolicy 512 m). Szereg rowów i kanałów łączyły cały system wodny.
Wokół stawów można spotkać rosnące storczyki plamiste jak i Knieć Błotną, są również siedliskiem ptactwa wodnego.

 Literatura:
1. "Słownik geografii turystycznej Sudetów. Rudawy Janowickie". Red. M. Staffa. Wyd. I-BIS. Wrocław 1998
2. "Rudawski Park Krajobrazowy. Cele i zasady ochrony". Red. J. Ratajski. Wyd. "PRINT" Jelenia Góra. Jelenia Góra 1998.

SiteLock