Sztolnia na górze Bielec (Rudawy Janowickie) - nieznany ślad górnictwa kruszcowego) - Wstęp

Spis treści

1. Wstęp

Sudety, pomimo powszechnie panujących opinii o ich bardzo dobrym terenowym rozpoznaniu, nadal pełne są obiektów czekających na opracowanie. Przedmiotem badań, których wyniki omówione zostały w artykule stała się odosobniona sztolnia znajdująca się w centralnej części Rudaw Janowickich, na zachodnim zboczu góry Bielec. Jest to obiekt niewielki, ale przyciągający uwagę swą wyjątkowością w tym rejonie, interesujący zarówno z geologicznego, jak i górniczego punktu widzenia.

Przeprowadzone badania objęły analizę dostępnych materiałów literaturowych, prace terenowe w wyniku których wykreślono szczegółowy plan morfologiczno-geologiczny [13] i pobrano bogaty zespół próbek, a także wstępne analizy binokularowe, mikroskopowe oraz rentgenostrukturalne pod kątem określenie zmian przykontaktowych [14] i charakteru mineralizacji kruszcowej.

Przeprowadzenie najnowszych etapów prac było możliwe dzięki finansowemu wsparciu Łużyckiej Kopalni Bazaltu S.A. w Lubaniu, której Dyrektorowi, Tadeuszowi Jęczmionkowi, autorzy składają serdeczne podziękowania.


Drukuj   E-mail

Polub nas!

Modernizacja Portalu RudawyJanowickie.pl zrealizowana przez Fundację Equus Aresnus.

Projekt współfinansowany przez Województwo Dolnośląskie.