Sztolnia na górze Bielec (Rudawy Janowickie) - nieznany ślad górnictwa kruszcowego) - Sztolnia 'Bielec' – opis i charakterystyka geologiczna

Spis treści

3. Sztolnia „Bielec" – opis i charakterystyka geologiczna

Zlokalizowany przez autorów w roku 1996 otwór (...) miał średnicę ok. 60 cm i powstał w wyniku zapadnięcia się kilkumetrowego, początkowego odcinka wyrobiska. Kolejne penetracje prowadzone w latach 1997–1998 wykazały jego postępującą degradację, jesienią 2005 otwór był całkowicie niedostępny. O tempie w jakim ulegał zniszczeniu przywejściowy odcinek sztolni świadczyć może fakt iż na początku lat 70-tych był on bardzo dobrze zachowany, wnętrze wyrobiska było łatwo dostępne co umożliwiało prowadzenie badań geologicznych (wg Teisseyre'a [12] oraz informacji ustnych udzielonych przez prof. M. Mierzejewskiego).

(...)

Sumaryczna długość wyrobiska wynosi 220 m, azymut biegu jego początkowego 60-metrowego odcinka ma wartość 100, dalsza część biegnie generalnie ku NNE  [13]. Podczas prac terenowych w latach 1996–1998 sztolnia na większej części swej długości była zalana wodą do wysokości ok. 40–60 cm. Wyrobisko nie posiada obudowy, a rzucającą się w oczy cechą jest zmiana proporcji szerokości do wysokości z ok. 1:2,5 na odcinku przywejściowym do ok. 1:1 w głębszej części [13]. Może to świadczyć o dwuetapowości jej powstawania.

 

joomplu:560

Rys. 2. Geologiczny plan sztolni Bielec [13]; 1 – granit aplitowy (facja przykontaktowa), 2 – granit porfirowaty drobnoziarnisty, 3 – hornfels, 4 – strefa kontaktowa, 5 – miejsce pobrania próbek z mineralizacją rudną.

Sztolnia ta jest unikatowym w środkowej części Rudaw Janowickich stanowiskiem, w którym obserwować można kontakt granitowego masywu Karkonoszy z jego metamorficzną osłoną, wykształconą tu w postaci hornfelsów [2, 9, 13, 14]. W obrębie granitu obserwować można przykontaktową strefę o charakterystycznej bardzo drobnokrystalicznej strukturze [14], ma ona charakter zgodny, modyfikowany tektonicznie [12, 13, 14] (fot. 1).

Strefa okruszcowana (b. słabo widoczna na skutek precyzyjnego wybrania surowca) znajduje się w obrębie hornfelsu, w bezpośrednim sąsiedztwie kontaktu. Na podstawie przebiegu wyrobiska można stwierdzić, że ułożona jest lekko skośnie do powierzchni kontaktowej i ku północy stopniowo oddala się od  niej.

joomplu:562

Fot. 1. Strefa kontaktu granitu karkonoskiego (po prawej) z hornfelsem.


Drukuj   E-mail

Polub nas!

Modernizacja Portalu RudawyJanowickie.pl zrealizowana przez Fundację Equus Aresnus.

Projekt współfinansowany przez Województwo Dolnośląskie.