Krzyż Pokutny w Raszowie

Odsłony: 40882

Znajduje się przy bocznej drodze, na początku wsi, po prawej stronie. Przy drodze z punktów charakterystycznych znajduje się leśniczówka oraz Dom Pachnący Chlebem.

Wymiary krzyża to 72x98x30 cm. Na krzyżu wyryty jest topór narzędzie zbrodni.

Krzyże Pokutne są do dnia dzisiejszego pomnikami prawa średniowiecznego.

Przypominają o zbrodni i tragedii jak się kiedyś wydarzyła. Tamtejsze prawo nakazywało mordercy wyrokiem sądu do pokrycia kosztów pogrzebu, zmówienia mszy, niejednokrotnie odbycia pielgrzymki, dostarczeniu do kościoła określonej ilości wosku, łożenia na rodzinę zamordowanego, zapłacenia za piwo podczas rozprawy oraz wystawienia krzyża kamiennego lub kapliczki.

Kiedy wszystkie wymagania sądu zostały spełnione, morderca nie był pociągany do dalszej odpowiedzialności. Następnie rodzina ofiary godziła się przy krzyżu z mordercą wyrzekając się zemsty.

Prawo takie obowiązywało na Śląsku od 130 roku do 1500 roku. Z kolei tradycja stawiania krzyży przetrwała do XVIII wieku i to nie morderca stawiał krzyż, lecz rodzina ofiary dla upamiętnienia zbrodni.

Na krzyżach wykuwano narzędzie zbrodni: szable, miecze, oszczepy, dzidy, widły topory, strzały.

 

Drukuj